Lánardrottnakerfi
Lánardrottnakerfið í Stólpa geymir almennar upplýsingar um lánardrottna, stöðu þeirra og innkaupasögu og gott yfirlit yfir móttekna reikninga.

Verktakamiðar
Gerð verktakamiða er ómissandi þáttur í góðu bókhaldi.

Samþykktarkerfi (komubók)
Forskrá má reikninga í Lánardrottnakerfið við komu og sjást þá mótteknir reikningar.

Fastir reikningar, samningar
Gagnlegt t.d. fyrir bókun á tryggingum og öðrum greiðslum sem gjaldfæra þarf jafnt yfir árið.

Greiðslukerfi
Sérstakt greiðslukerfi sem útbýr greiðslulista yfir alla reikninga sem greiða þarf fyrir tiltekna dagsetningu.

TOP