Afritunarþjónusta Stólpa

Öryggisafritun rafrænna bókhaldsgagna er lykilforsenda þess að heimilt sé að halda rafrænt bókhald samanber reglugerð nr. 505/2013.  Í 11. gr. reglugerðarinnar segir meðal annars:

„Taka skal öryggisafrit reglulega af rafrænt færðu bókhaldi og öllum rafrænt færðum fylgiskjölum þess svo og gagnasafnskerfi samkvæmt viðurkenndum verklagsreglum og í samræmi við umfang viðskiptanna.“

Í viðskiptahugbúnaðinum Stólpa eru öll rafræn bókhaldsgögn hugbúnaðarins frá upphafi skráningar varðveitt í einum gagnagrunni. Ef um fjölfyrirtækjaútgáfu er að ræða er hvert fyrirtæki með sjálfstæðan gagnagrunn frá upphafi skráningar.

Afritunartaka í hýsingu

SV afritar rafrænan gagnagrunn Stólpa daglega og önnur rafræn gögn sé þess óskað. Hvert og eitt öryggisafrit er varðveitt í fjórar vikur frá afritunartöku. Vikuleg afrit eru varðveitt í 54 vikur. Afritin eru varðveitt af viðurkenndum gagnavörsluaðila með öryggisvottun.

Afritunartaka af vélbúnað notanda

Notendur Stólpa sem hafa hugbúnaðinn uppsettan á eigin vélbúnaði bera sjálfir óskipta ábyrgð á að öryggisafrit séu tekin af gagnagrunni sbr. reglugerð nr. 505/2013.  SV bíður upp á daglega sjálfvirka afritunartöku á gagnagrunni Stólpa og/eða öðrum gagnasvæðum fyrir viðskiptavini sem þess óska. Hvert afrit er varðveitt í fjórar vikur frá afritunartöku. Vikuleg afrit eru varðveitt í 52 vikur. Afritin eru varðveitt af viðurkenndum gagnavörsluaðila með öryggisvottun. Mánaðarlegt verð afritunarþjónustu án vsk:

  • 0 til       50 GB             2.500 kr.
  • 0 til     150 GB             5.000 kr.
  • 0 til    300 GB             7.500 kr.
  • 0 til    500 GB           10.000 kr.
  • 0 til          1 TB          20.000 kr.

Verðin fylgja mánaðarlegum breytingum á launavísitölu.

Skilmála þjónustu má finna í Almennum viðskiptaskilmálum SV.

Þjónustuborð Stólpa veitir einnig nánari upplýsingar.

 

TOP