Stólpi Viðskiptalausnir tekur að sér alla almenna bókhaldsþjónustu fyrir minni og meðalstórra fyrirtækja og einstaklinga í atvinnurekstri óháð því hvaða bókhaldskerfi er notað. Viðurkenndur bókari sér um að færa bókhald félagsins að hluta til eða öllu leyti, allt eftir þörfum viðskiptavina okkar. Í bókhaldsþjónustu okkar er meðal annars boðið upp á eftirfarandi:

Kostnaðarbókhald og afstemming lánadrottna: Við tökum á móti reikningum, skönnum þá og setjum í samþykktaferli, greiðum reikninga, færum kostnaðarbókhaldið og stemmum lánadrottna af. Við getum því séð um allt ferlið frá upphafi til enda eða aðeins hluta þess, allt eftir óskum viðskiptavina okkar.

Útgáfa reikninga, Innheimta og afstemming skuldunauta: Göngum frá og höldum utan um sölureikninga og samninga. Við gefum út reikninga, bæði rafræna reikninga eða á pappír (fruminnheimta) og sendum í netbanka, sendum ítrekanir (milliinnheimta) og sendum málið í lögfræðiinnheimtu þegar viðskiptavinur óskar þess (lögfræðiinnheimta í samstarfi við Veritas Lögmenn (www.veritaslogmenn.is). Færum reikninga og stemmum skuldunauta af. Við getum því séð um allt ferlið frá upphafi til enda eða aðeins hluta þess, allt eftir óskum viðskiptavina okkar.

Launaútreikninga, launauppgjör og greiðslur: Mörg fyrirtæki velja að úthýsa launabókhaldi sínu til sérfræðinga þar sem launaútreikningar kalla á sérhæfða þekkingu auk þess sem laun starfsmanna eru mikið trúnaðarmál og því oft þægilegra að aðrir sjái um launaútreikningana og frágang. Við sjáum um launaútreikninga, sendum launaseðla, sjáum um greiðslu launa og orlofs og sendum inn skilagreinar vegna staðgreiðslu, tryggingagjalds, lífeyrissjóða og stéttarfélaga. Sjáum einnig um gerð launaframtala og sendum út launa-og verktakamiða.

Virðisaukaskattsuppgjör: Við sjáum um virðisaukaskattskil fyrir fjölmörg fyrirtæki. Við sjáum til þess að skila inn öllum gögnum á tilteknum tíma og að VSK uppgjörið sé tilbúið þegar kemur að eindaga. Við skilum skilagreinum virðisaukaskatts rafrænt úr bókhaldskerfinu. Krafan stofnast sjálfkrafa beint í netbanka sem kemur í veg fyrir villur og minnkar vinnu.

Uppgjör og ársreikninga: Við sendum viðskiptavinum okkar regluleg rekstraruppgjör og gefum þeim þannig kost á að fylgjast vel með rekstri sínum. Við undirbúum bókhaldið fyrir endurskoðanda félagsins þegar kemur að skilum á endanlegum ársreikningi.

Stólpi Viðskiptalausnir er í nánu samstarfi við Veritas Lögmenn og Veritas Ráðgjöf. Samstarfsaðilar okkar veita víðtæka lögfræði- og fjármálaráðgjöf til fyrirtækja og stofnanna af öllum stærðum og gerðum.

TOP